Dachy zielone pozwalają oszczędzać energię

Zieleń na dachach niesie korzyści nie tylko dla środowiska. Dach zielony oferuje też wiele korzyści zarówno z punktu widzenia komfortu mieszkańców budynku, jego trwałości, jak i niższych kosztów zużycia energii.

Według badań przeprowadzonych przez Holendrów („Groen boven alles. Energiebesparingsmonitor”) ekstensywny dach zielony ma o wiele lepsze zdolności izolacyjne w porównaniu  z konwencjonalnym dachem płaskim. Latem pozwala on na wyraźne obniżenie temperatury latem dachu, a zimą na utrzymanie wyższej temperaturę. Według Holendrów na płaskim dachu bez zieleni temperatura latem może sięgać 70⁰C, podczas gdy na dachy ekstensywnym utrzymuje się temperatura około 35ºC. Zieleń na dachu znacznie ogranicza zatem potrzebę klimatyzacji latem. 

Badanie wykazuje, że w przypadku średniej wielkości biura roczne zużycie wynosi 1250 MJ (megadżuli) na m2, z czego 583 MJ przypada na klimatyzację. Dzięki zieleni dachowej można zaoszczędzić 23 proc. zużycia ogrzewania i 75 proc. zużycia chłodzenia, przy dodatnim bilansie rocznym wynoszącym 150 MJ, co odpowiada na przykład 4400 m3 gazu.

Dach zielony chroni przed skutkami wahań temperatur

W ciągu roku mogą wystąpić wahania temperatury przekraczające 50º C. Taka amplituda roczna temperatur powoduje znaczne zużycie wodoodpornych arkuszy dachowych. „Kanapka”, z której składa się zielony dach, jest umieszczana na wierzchu tych arkuszy, chroniąc je i przedłużając nawet trzykrotnie ich żywotność. Co istotne, Holendrzy wyliczają, że amortyzacja kosztu montażu zielonego dachu następuje w okresie od 10 do 20 lat. Tradycyjny dach należy wymieniać mniej więcej co 20 lat, podczas gdy system zielonego dachu może wytrzymać nawet 50 lat.

Ognioodporność

Jak podkreślają Holedrzy, dobrze utrzymany zielony dach spowalnia rozprzestrzenianie się ognia w przypadku pożaru. Ryzyko zapalenia się dachu bitumicznego jest od 18 do 24 razy większe niż w przypadku zielonego dachu. Pokrycie bitumiczne jest dobrym rozwiązaniem dachowym, ale w przypadku zielonego dachu ryzyko pożaru jest znacznie zmniejszone.

Fot. LTD Sky Garden CCA-SA 4.0 International