Do pobrania

Raporty z badań substratów wulkanicznych:

Substrat Wulkaniczny Intensywny – badania fizyczne

Substrat Wulkaniczny Intensywny – badania chemiczne

Substrat Wulkaniczny Ekstensywny – badania fizyczne

Substrat Wulkaniczny Ekstensywny – badania chemiczne

Karty techniczne:

Substraty wulkaniczne oferowane na rynku polskim:

KT intensywny (SI)

KT ekstensywny (SE)

KT ekstensywny jednowarstwowy (SE1)

KT mineralny (SM)

KT trawnikowy (ST)

KT ekstensywny lekki (SEL)  – parametry przykładowe, substrat opracowywany na indywidualne zamówienie zgodnie z wymogami Zamawiającego

Substraty wulkaniczne zgodne z wytycznymi czeskimi:

Data Sheet – Volcanic Substrate – Intensive

Data Sheet – Volcanic Substrate – Extensive

Data Sheet – Volcanic Substrate – extensive light

Data Sheet – Volcanic Substrate – mineral

Data Sheet – Volcanic Substrate – intensive lawn

Włókniny techniczne do dachów zielonych:

ZidaTex F100 – włóknina filtracyjna

ZidaTex P300 – poliestrowa włóknina separacyjna o gramaturze 300g/m²

ZidaTex P500 – poliestrowa włóknina separacyjna o gramaturze 500g/m²

ZidaTex P350HD – polipropylenowa włóknina ochronna o gramaturze 350g/m²

ZidaTex P500 HDK – polipropylenowa włóknina ochronna o zwiększonej odporności na przebicie (kalandrowana) o gramaturze 500g/m²

ZidaTex D100 – włóknina dyfuzyjna do dachów zielonych o odwróconym układzie warstw izolacji

Maty i moduły drenażowe i retencyjne: 

Drenaże HDPE:

ZidaDren 20 – drenaż 20mm do dachów zielonych w uprawie ekstensywnej

ZidaDren 20F – drenaż 20mm zintegrowany z włókniną filtracyjną do dachów zielonych w uprawie ekstensywnej

ZidaDren 40 – drenaż 40mm do dachów zielonych w uprawie intensywnej

ZidaDren 60 – drenaż 60mm do nasadzeń drzew i dachów zielonych w uprawie ekstensywnej

ZidaDren R200 – drenaż pod ciągi komunikacyjne piesze na dachach zielonych

ZidaDren R690 – drenaż pod ciągi komunikacyjne z ruchem pojazdów na dachach zielonych

Drenaże tekstylne z recyklingu:

ZidaBoard 20 – mata retencyjno-drenażowa 20mm

ZidaBoard 30 – mata retencyjno-drenażowa 30mm

Folia ślizgowa:

ZidaFoil PE200

Wzmocnienia skarp do dachów skośnych:

ZidaStabilNet GR20 – siatka stabilizująca do zamocowania elementów zapobiegających osuwaniu się substratu

ZidaStabilSlope SN50 – element zapobiegający osuwaniu się substratu

Akcesoria:

ZidaBox – skrzynka kontrolna ze stali nierdzewnej

ZidaBar S – listwa separacyjna do oddzielenia substratu od opaski żwirowej

ZidaBar E – listwa krawędziowa do zakończeń przy okapach

Warstwa roślinna:

ZidaVegMat Sedum – mata wegetacyjna z rozchodnikami

ZidaSeedMat FM– celulozowa mata nasienna „Kwietna łąka”

Instrukcje:

Instrukcja użycia substratu

Instrukcja stosowania ZidaVeg Mat