ZIDALAN CC – Materiał wulkaniczny do produkcji betonu i prefabrykacji betonowej

Popiół wulkaniczny ZIDALAN CC.
Produkt dostępny na zamówienie. Produkt jest substytutem popiołu lotnego.

Więcej informacji po otrzymaniu zapytania. Zapraszamy do kontaktu:
k.starzyk@zida.com.pl lub bezpośrednio przez formularz poniżej.