Substraty wulkaniczne

Substrat ekstensywny (VSE)
Substrat ekstensywny lekki (VSEL)
Substrat intensywny (VSI)
Substrat trawnikowy (VST)
Substrat mineralny (VSM)