Certyfikaty i Zezwolenia

Wszystkie materiały używane w procesie budowlanym powinny posiadać stosowne certyfikaty i dopuszczenia. Produkowane przez nas substraty dachowe otrzymały pozytywną opinię Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach i zostały dopuszczone do obrotu przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zezwolenie MRiRW

Opinia Instytutu Ogrodnictwa Skierniewice