Jakość i Technologia

Substraty produkujemy wyłącznie ze sprawdzonych surowców dopuszczonych do stosowania w ogrodnictwie. Dostawy realizowane tylko przez zaufanych kontrahentów posiadających stosowne koncesje oraz stała kontrola laboratoryjna surowców i gotowych produktów zapewniają najwyższą jakość, niezmienność parametrów i ciągłość produkcji. Kluczowym składnikiem używanym w procesie produkcyjnym jest skała o doskonałej retencji wodnej i pojemności powietrznej, która jednocześnie dostarcza roślinom podstawowe składniki odżywcze – tuf wulkaniczny.

Właściwy rozkład frakcji użytych przy produkcji kruszyw zapewnia odpowiednie właściwości fizyczne podłoża i ogranicza jego osiadanie. Z troską dobieramy odpowiednie kruszywo do każdego rodzaju substratu. Wielkość fragmentów skał nie przekracza 16mm. W naszym substracie nie występują szkło, kamienie czy potłuczone cegły, jakie nigdy nie powinny się znaleźć na podwórku dostępnym dla dzieci.

W procesie wytwórczym nie wykorzystujemy ziemi mineralnej ani cegły rozbiórkowej. Dzięki temu mamy pewność, że na realizowanych przez naszych Partnerów inwestycjach nie występują zanieczyszczenia  takie jak nasiona i pędy chwastów, odpady budowlane, oraz te najgorsze: azbest i chemikalia pochodzące z gruzu budowlanego niewiadomego pochodzenia oraz ziemi rolniczej. W naszym substracie nie występują też resztki tynków i zapraw murarskich, które zawierają wapno palone i są szkodliwe dla korzeni roślin.

Czego używamy?
Poza wymienionym już tufem wulkanicznym stosujemy piaski płukane, grysy skalne, kruszywo keramzytowe, najwyższej jakości torf niski wydobywany specjalnie dla nas z dna jeziora oraz oczyszczany kompost ogrodniczy. Wszystkie surowce są przygotowywane do produkcji substratu w zaawansowanych procesach technologicznych, w których uzyskują odpowiednią ziarnistość i sypkość. Każdy składnik jest regularnie badany w naszym laboratorium. Tutaj nie ma żartów. Jakość, właściwy dobór i przygotowanie surowców są kluczowe dla uzyskania doskonałego produktu. Co robimy, jeśli któraś dostawa nie spełnia naszych surowych norm? Utylizujemy ją lub zwracamy dostawcy!

Zapewniamy doskonałe, stałe parametry techniczne.
Ilość niebezpiecznych dla systemów drenażowych frakcji spławnych w naszym substracie jest ponad trzykrotnie niższa od dopuszczalnej w międzynarodowych normach FLL przy jednoczesnym zachowaniu doskonałych parametrów pojemności wodnej. Optymalna pojemność powietrzna zapewnia właściwe warunki dla rozwoju korzeni roślin. Jakość naszych substratów potwierdzają badania regularnie wykonywane dla nas przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach. Potwierdzamy ją też samodzielnie w naszym laboratorium, a także w uprawach eksperymentalnych, które prowadzimy nie tylko dla każdego rodzaju produkowanego przez nas podłoża, ale też dla nowych mieszanek, które przygotowujemy do wprowadzenia do oferty. W naszym Dziale Innowacji i Optymalizacji codziennie prowadzimy prace badawcze testując nowe składniki  i receptury oraz doskonaląc metody produkcji. Wszystko to, aby zawsze proponować najwyższej jakości produkty, dzięki którym użytkownicy dachów zielonych będą mogli cieszyć się bujną, zdrową zielenią przez długie lata.

Substraty ZIDA nie tylko spełniają wymagania techniczne i formalno-prawne dla podłoży ogrodniczych stosowanych na dachach budynków i są zgodne z uznawanymi na całym świecie wytycznymi FLL. Nasze substraty przede wszystkim zapewniają doskonałe warunki do rozwoju roślin. Na naszych podłożach zieleń po prostu rośnie!

Dbamy o każdy detal.
Bezpieczeństwo i estetyka terenów zieleni jest dla nas priorytetem. Właśnie dlatego nasze substraty należąc do najlepszych na świecie konkurują z produktami niemieckimi czy holenderskimi. W Polsce nie mamy konkurencji – oferujemy zupełnie nową jakość!

Na nasz substrat udzielamy 5-letniej gwarancji*!

 

*Gwarancja dotyczy zachowania przez substrat kluczowych właściwości fizycznych (przesiąkliwość i pojemność wodna) określonych w Karcie Technicznej produktu w okresie 5 lat od daty sprzedaży.