ZIDALAN CEM – Materiał wulkaniczny do produkcji cementu

Materiały wulkaniczne jako zamiennik popiołu lotnego oraz żużla wielkopiecowego dodawane bezpośrednio do młynów cementu razem z klinkierem oraz innymi dodatkami. Materiały wulkaniczne umożliwiają produkcję Cementu CEM II oraz innych cementów. Oferujemy dobrane dodatki chemiczne do ZIDALAN CEM ułatwiające mielenie oraz zwiększanie wydajności.

Więcej informacji po otrzymaniu zapytania.

Prosimy kierować je na adres
k.starzyk@zida.com.pl lub bezpośrednio przez formularz: