Śląskie miasto dopłaci mieszkańcom do dachów zielonych i do zbierania deszczówki. Mieszkańcy mogą otrzymać z budżetu miasta nawet 5 tys. złotych

Dąbrowa Górnicza będzie dopłacała mieszkańcom za zbieranie deszczówki oraz zagospodarowywanie wód opadowych. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta mieszkańcy mogą otrzymać do 4 tys. złotych dotacji na wykonanie dachu zielonego.

24 czerwca br. Rada Miasta Dąbrowy Górniczej uchwałą nr XXI/435/2020 wprowadziła dotacje z budżetu miasta na realizację zadań związanych z zagospodarowaniem wód opadowych.

Finansowe wsparcie obejmuje m.in. wykonanie ogrodu deszczowego w glebie, dachu zielonego i podziemnego zbiornika retencyjnego, studni chłonnych, skrzynek retencyjno-rozsączających i komór drenażowych. Dotacja na zakup naziemnego wolnostojącego zbiornika będzie możliwa wyłącznie w połączeniu z wykonaniem dachu zielonego. Łączna kwota wsparcia nie będzie mogła 

Całkowita kwota dofinansowania nie będzie mogła przekroczyć 5 tys. zł i jednocześnie nie może przekroczyć 50 proc. kosztów zakupu materiałów – wynika z uchwały.

Mieszkańcy miasta mogą liczyć na dofinansowanie: 

  • wykonania ogrodu deszczowego w glebie wyniesie 150 zł/m sześcienny, maksymalnie do 1,5 tys. zł,
  • wykonania dachu zielonego 300 zł/m kw., maksymalnie do 4 tys. zł;
  • budowy podziemnego zbiornika retencyjnego do 1,5 tys. zł;
  • wykonania studni chłonnych/skrzynek retencyjno-rozsączających/komór drenażowych do 2 tys. zł;
  • do naziemnego wolnostojącego zbiornika zbierającego wody opadowe do 500 zł.

O dotajce mogą starać się osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do nieruchomości. 

Zgodnie z warunkami zawartymi w uchwale, dofinansowanie nie może pokrywać się z innymi bezzwrotnymi źródłami finansowania przeznaczonymi na tę samą formę gromadzenia wody, pochodzącymi m.in. z programów unijnych, krajowych czy wojewódzkich.

Osoby, które otrzymają wsparcie od miasta zobowiązane są utrzymać system zagospodarowania wód opadowych objęty dotacją przez okres 5 lat od daty podpisania umowy na dofinansowanie.

Nabór wniosków rozpocznie się najprawdopodobniej w sierpniu br.

Fot. Flickr/Ryan Somma CC BY-SA 2.0