Rynek dachów zielonych będzie dynamicznie rósł – wynika z prognozy na lata 2019-2026

Prognozuje się, że globalny rynek dachów zielonych wzrośnie z roczną stopą wzrostu na poziomie przeszło 17 proc. w okresie prognozy 2019-2026.

Z nowego raportu Business Intelligence pt. „Badanie globalnego rynku dachów zielonych 2026” wydanego przez Report Ocean wynika, że branżę czeka w najbliższych latach dynamiczny wzrost. Analiza sporządzona na podstawie ankiet i statystyk pozwala na podsumowanie i zbadanie wielkości rynku, nadziei rynkowych oraz otoczenia konkurencyjnego. 

Globalny rynek dachów zielonych jest wyceniany przez autorów raportu na ok. 7,0 mld dolarów w 2018 r. Eksperci spodziewają się, że do 2026 r. będzie on rósł średnio co roku o 17,13 proc. (mowa o wzroście CAGR, czyli skumulowanym rocznym wskaźniku wzrostu).

Główne czynniki wzrostu i ograniczenia

Korzystna z punktu widzenia branży polityka rządów i władz regionów dotycząca dachów zielonych oraz rosnąca liczba zielonych budynków to tylko dwa z wielu czynników odpowiedzialnych za wysoki CAGR na światowym rynku. Dodatkowo, jak zwracają uwagę autorzy raportu, ogromne znaczenie dla branży ma wzrost globalnego ocieplenia. Dachy zielone odgrywają tu ważną rolę – pozwalają bowiem nie tylko obniżyć temperaturę w miastach, ale i zmniejszają potrzebę używania klimatyzacji podczas upalnych dni.

Jeśli zaś chodzi o przeszkody, jakie stoją na przeszkodzie do wzrostu rynku, to są to głównie koszty związane z realizacją dachu zielonego oraz jego konserwacją.  O dziwo nie idą one w parze ze statystykami dotyczącymi rodzajów dachów zielonych. Ogromna większość realizowanej zieleni na stropach budynków ma charakter intensywny, a takie zazielenienie potrafi być wielokrotnie droższe w wykonaniu niż uprawa ekstensywna.

Jak rynek dachów zielonych będzie rozwijał się w Polsce? Czy działania samorządów i legislacja krajowa będą sprzyjać branży podobnie jak w innych krajach rozwiniętych?


Więcej:
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/green-roof-market