Klimada 2.0. Dachy zielone sposobem na adaptację do zmian klimatycznych

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, w ramach projektu Klimada 2.0, tworzy katalog dobrych praktyk adaptacyjnych, w którym zebrane są przykłady skutecznych działań mających na celu ograniczenie skutków zmian klimatu. Zielone dachy stanowią według Instytutu jedno z ważniejszych rozwiązań.

Pełna nazwa projektu Instytytu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego to  „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”.

Głównym celem projektu jest zebranie niezbędnych informacji na temat zmian klimatu i możliwości adaptacji do ich skutków strategicznym grupom odbiorców. Kampania ma również nauczyć społeczeństwo, jak za pomocą codziennych dobrych nawyków ograniczać nasz wpływ na globalne ocieplenie i chronić środowisko.

Do dobrych praktyk eksperci z Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, zaliczają m.in. zielone dachy jako rozwiązanie mające poprawię warunki termiczno-opadowe w miastach.

Według Instytutu dachy zielone stanowią opcję adaptacji typu „win-win”, która oprócz zmniejszania wrażliwości na efekty zmian klimatu, przynosi również korzyści w innych sferach, takich jak: socjalna, ekologiczna i ekonomiczna. Rozwiązanie to pozwala na zwiększanie możliwości chłodzenia w budynkach umożliwiając m.in. zmniejszenie użycia klimatyzacji.

Ponadto dachy zielone spełniają wiele innych ważnych funkcji związanych m.in. z kształtowaniem warunków życia i poprawą stanu zdrowia mieszkańców. Zazielenione dachy pozwalają również na gromaczenie nadmiaru wody deszczowej, przyczyniając się do oczyszczania powietrza, obniżenia temperatury otoczenia i wewnątrz budynku.

Fot. Wikimedia/TonyTheTiger CC BY-SA 3.0