Zielone dachy: korzyści dla ludzi i środowiska

Dachy zielone gromadzą wodę, filtrują kurz i hałas oraz wyrównują różnice temperatur. Są siedliskiem zastępczym dla zwierząt i roślin w mieście. Intensywnie dachy zielone można wykorzystać jak ogród i podnieść jakość życia mieszkańców miast.

Korzyści, jakie niosą ze sobą dachy zielone w miastach, można mnożyć. Oferują one zwierzętom i roślinom cenną przestrzeń życiową tworząc równowagę ekologiczną, która ma ogromne znaczenie dla ochrony przyrody i gatunków. Ponadto dachy zielone stanowią przestrzeń do relaksu dla mieszkańców miast nawet w gęsto zabudowanym obszarze miejskim. Na tym nie koniec. Zazielenione dachy przechowują do 90 proc. wody deszczowej i stopniowo uwalniają ją do środowiska poprzez parowanie. To szczególnie ważna zaleta tego rozwiązania, które w przypadku intensywnych opadów deszczu odciąża system kanaizacji miejskej.

Ponadto dachy zielone przyczyniają się do redukcji dwutlenku węgla w powietrzu, będącego jedną z głównych przyczyn globalnego ocieplenia klimatu. Według szacunków niemieckiego stowrzyszenia branżowego Bundesverband GebäudeGrün, 1 mkw ekstensywnego dachu zielonego pochłania rocznie do 1,2 kg CO2.

Dodatkowo dach zielony oddziałuje również pozytywnie na klimat wewnątrz budynku – latem obniża temperatury, a zimą stanowi dodatkową izolację termiczną, pozwalając na zmniejszenie kosztów energii i tym samym na redukcję emisji związanej z jej wytwarzaniem. 

Fot. Pixabay/ArtTower Pixabay License